Ing. Robert Kulík
Geodetické práce - Ing. Robert Kulík

Geodetické práce

  • geometrické plány
  • vytyčení hranic pozemků
  • vytyčení a zaměření staveb
  • účelové mapy